Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Litterär rapport från barnkammaren, II

Du kanske eller kanske inte är medveten om att det föreligger viss kontrovers kring Evert Taubes visa Flickan i Havanna från 1921? Denna består i huruvida texten förstärker den så kallade myten om den lyckliga horan, ett faktum som togs upp så sent som 2002 av dåvarande jämställdhetsminister Margareta Winberg i egen hög person.

Visan ingår i en samling vid namn 444 låtar för ukulele som jag råkar äga, och som kommit till ymnigt bruk på grund av en kort popularitet jag upplevt som trubadur på luta (boken fungerar lika bra till detta som till ukulele, eftersom den endast listar ackord och förutsätter att du är införstådd med melodin redan), detta i syfte att få min äldsta son att somna. Visan ifråga tillhör min repertoar, inte minst då den delar melodi med den kända barnvisan I ett hus vid skogens slut, i sig löst baserad på Wes Cravens rysarklassiker Last House on the Left (och Bergmans Jungfrukällan, givetvis) om man liksom jag drar slutsatsen att haren mördat tomtens döttrar före visans början och att tomten utkräver en blodig vedergällning efter dess slut. Båda visorna delar ursprung i en och samma frikyrkopsalm.

I den text till Flickan i Havanna som återges i boken noterar jag följande lilla variant av frasen ”vill du bli mitt hjärtas kung?”, och ligger numera vaken om nätterna och funderar på huruvida det är ett freudianskt fel från den som transkriberat, eller om det är en liten politisk aktion.

IMG_20161220_101755.jpg